49380 คำถามจาก phum email: วันที่ตั้งกระทู้ 16/03/13

รายละเอียดคำถาม


: สวัสดีครับ ผู้สนใจทั่วไป ผมภูมฐาน ผ่านการทำธุรกิจซูเลียนออนไลน์มาเกือบ 7 ปี ได้กลับมาทำเว็บอีกครั้ง เนื่องจากปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ มากมาย จึงทำให้ไม่สามารถทำเว็บเดิมต่อได้ ซึ่งที่ผ่านมามีสมาชิกจำนวนมาก และสามารถมีตำแหน่ง เอสอี ไม่ตำ่กว่า 6 คน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะกลับมาทำเว็บแล้วสามารถทำให้สมาชิกสำเร็จได้อีกครัง
ยังไม่มีใครตอบคำถาม
ร่วมตอบคำถาม
ชื่อ

รายละเอียด

อีเมล์