29759 คำถามจาก Webmaster email: amgroup@windowslive.com วันที่ตั้งกระทู้ 13/04/09

รายละเอียดคำถาม


:

การสะเดาะห์เคราะห์ด้วยการปล่อยปลา

ถือว่าเป็นการปล่อยเคราะห์ลงแม่น้ำเจ้าพระยา ถือว่าผู้เคราะห์ไม่ดี

จะต้องทำบุญด้วยกสนให้ชีวิตสัตว์

ซึ่งถือเป็นกุศลใหญ่เพราะตั้งใจให้ทานชีวิตสัตว์

ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นและแก้ไขดวงชะตาได้ให้พ้นเคราะห์ได้

การปล่อยปลาชนิดไหน ช่วยในด้านใด

1. ปล่อยปลาไหล ช่วยด้าน การงานราบรื่นขึ้น

2. ปล่อยหอยขม ช่วยด้าน ให้พ้นความขมขื่นเรื่องต่างๆ

3. ปล่อยเต่า ช่วยด้าน ให้อายุยืนขึ้น

4. ปล่อยปลาหมอ ช่วยด้าน ให้โรคภัยหาย

5. ปล่อยปลาช่อน ช่วยด้าน ให้แคว้นคลาดต่างๆ

6. ปล่อยปลาทั่วไป ช่วยด้าน ให้ร่มเย็นเป็นสุข

คำอธิฐานในการปล่อยปลา

ข้าพเจ้าชื่อ…………………………………………………

นามสกุล…………………………………………………….

ลูกขอตั้งจิต ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสากลโลก

วันนี้ลูกตั้งจิตเป็นมหากุศลในการให้ทานชีวิตสัตว์คือ

…………………วันนี้ลูกขอ ปล่อยท่านทั้งหลาย

ให้เป็นอิสระให้ชีวิตท่าน

หากลูกมีเคราะห์ขอให้ไปกับสรรพสัตว์

ขอบุญกุศลนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้น พ้นเคราะห์

พ้นโศก พ้นโรค พ้นภัย สิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ออกไปจากตัวลูกด้วยเถอะ สาธุ


ยังไม่มีใครตอบคำถาม
ร่วมตอบคำถาม
ชื่อ

รายละเอียด

อีเมล์