Welcome to demo ,
.: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้าน demo shop
 
Thai || Eng    admin  
Welcome to demo ,
เมนูหลัก
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการรับสินค้า
แจ้งการชำระสินค้า
สั่งซื้อสินค้า
บทความ
Webboard
code แลกลิงค์
สมัครสมาชิก
แผนที่ร้านค้า
คำนวณค่าขนส่ง
ค้นหาสิ่งของจากไปรษณีย์


เพื่อนบ้าน

Stat

ผู้ชมทั้งหมด
13842 ครั้ง
เปิดร้านตั้งแต่
22 ส.ค.2551

 
ประชาสัมพันธ์
http://nail-art-polyphuket.myreadyweb.com/home นักศึกษา ผู้ที่สนใจ วิชา เพ้นท์ เล็บ ต่อเล็บอคลิค(ต่อเจล) ทุกรูปแบบ ตอนนี้ ทางวิทยาลัยได้ เปิดหลักสูตรเพ้นท์เล็บ ต่อเล็บเผื่อการประกอบอาชีพ รับนักศึกษาจำนวนจำกัดนะค่ะ เปิดรับสมัครทุกเดือน แต่ต้องลงทะเบียนไว้ก่อน นักศึกษาที่เรียนจบเเล้ว มีใบประกาศ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการ จบจากวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต สามารถนำวิชาไปประกอบอาชีพได้จริง (ไม่จำเป็นต้องวาดรูปเก่ง สอนตั้งแต่การทาสีเล็บ สอนทุกอย่าง จนท่านสามารถ ประกอบอาชีพได้) สามารถเลือกเวลาเรียนได้ จบแล้วมีงานรองรับค่ะ!!! (อาชีพนี้รายได้ดีมาก)(086-953-6943) ค่าเรียนลงทะเบียน 780บาทเท่านั้นค่ะ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เลขที่ 42/20 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ประเทศไทย โทร 0-7622-4283 / 0-7621-2741 http://www.polyphuket.ac.th/poly2/ หลกัฐานการสมคัร 1.รูปถ่าย 1 นว้ิ จา นวน 1 รูป 2.สา เนาทะเบยีนบ้านหรือสา เนาบตัรประชาชน จำ นวน 1 ฉบบั ตดิตอ่ สอบถาม วทิยาลยัสารพัดช่างภูเก็ต โทร. 0-7622-4283 www. polyphuket.ac.th E-mail: poly_phuket@yahoo.com


สินค้าใหม่


ยังไม่มีรายการสินค้ามาใหม่
สินค้า


ยังไม่มีรายการสินค้าในหมวดนี้

 
webboard


Welcome to demo ,
สมาชิกเข้าระบบ
Username
Password
สมัครสมาชิกใหม่


      ยังไม่มีรายการสั่งซื้อ
สินค้าเด่น

Welcome to demo ,
 


Copyright demo All Right Reserved