Welcome to gardendecorate ,ของตกแต่งสวน, อ่างน้ำล้น, ตุ๊กตาดินเผา, โคมไฟสนาม, โต๊ะหินขัด, ม้าหิน, โต๊ะลายการ์ตูน, กระถาง, โอ่งมังกร, แผ่นปูพื้น, แผ่นทรายล้าง, หินปูสวน, ปุ๋ย, ศาลพระภูมิ, home decorate , ต้นไม้ให้เช่า
.: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้าน gardendecorate shop
 
Thai || Eng    admin  

Welcome to gardendecorate ,ของตกแต่งสวน, อ่างน้ำล้น, ตุ๊กตาดินเผา, โคมไฟสนาม, โต๊ะหินขัด, ม้าหิน, โต๊ะลายการ์ตูน, กระถาง, โอ่งมังกร, แผ่นปูพื้น, แผ่นทรายล้าง, หินปูสวน, ปุ๋ย, ศาลพระภูมิ, home decorate , ต้นไม้ให้เช่า
เมนูหลัก
เกี่ยวกับเรา
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการรับสินค้า
บทความ
Webboard
code แลกลิงค์
สมัครสมาชิก
แผนที่ร้านค้า
คำนวณค่าขนส่ง
ค้นหาสิ่งของจากไปรษณีย์


เพื่อนบ้าน

Stat

ผู้ชมทั้งหมด
1611163 ครั้ง
เปิดร้านตั้งแต่
05 มิ.ย.2551


บทความ
หลักของการจัดสวน
 

การจัดสวนต้องอาศัยศิลปทางสถาปัตยกรรมหรือศิลปกรรม ในเรื่องของสัดส่วนและสีสันของต้นไม้และวัตถุที่ใช้ปลูกหรือวางในบริเวณสวน ต้องมีความรู้ในทางพืชกรรม เพราะเกือบ 90 % ภายในสวนบริเวณสวนคือต้นไม้ และความรู้ทางด้านช่าง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ก็เป็นส่วนสำคัญในการจัดสวน
หลักในการจัดสวนให้ดูสวยงาม ตรงตามวัตถุประสงค์ มีหลักการโดยแบ่งเป็นข้อ ๆ ได้นี้


หลักของความกลมกลืน
ความกลมกลืนในลักษณะทางพฤกษศาสตร์
หมายถึงความกลมกลืนในลักษณะรูปทรง ของลำต้นและใบไม้ ควรจัดหรือปลูกให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ใบไม้ที่มีลักษณะกลม ย่อมมีความกลมกลืนไปจนถึงใบไม้ที่มีโคนใบมนกลมปลายใบแหลม เมื่อนำมาปลูกไว้ในกลุ่มเดียวกัน ลักษณะใบเป็นเป็นใบยาวเหมือนกันย่อมจะกลมกลืนกัน มะพร้าว ปาล์มขวด ปาล์มมนิลา มีลักษณะลำต้นตั้งตรงและใบมีลักษณะเป็นเส้นยาวเหมือนกัน เมื่ออยู่ในกลุ่มเดียวกันย่อมกลมกลืนกัน พืชผักสวนครัว ที่มีลักษณะใบคล้ายคลึงกัน เมื่อนำมาจัดรวมกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ย่อมจะกลมกลืนกัน
ความกลมกลืนในลักษณะของวัตถุ
หินที่ใช้ประดับในสวนทุกก้อนมีลักษณะผิวและสีเหมือนกัน เมื่อนำมารวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ย่อมจะกลมกลืนกัน
การจัดสวนแบบธรรมชาติในชนบท ถ้าจัดให้กลมกลืนกัน จำเป็นต้องใช้วัสดุที่เหมือนธรรมชาติมากที่สุด เช่น สะพานข้ามลำธาร รั้ว ตอไม้สำหรับใช้นั่งเล่น จะต้องไม่ใช้ไม้แปรรูป ควรใช้ไม้เสาทั้งเปลือก


ความแตกต่าง(contrast)
ความแตกต่างในการจัดสวนแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ
ความแตกกต่างในลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การจัดกลุ่มสวนครัว เมื่อปลูกโหรพาและพริก เพียง 2 ชนิด ต้นไม้ทั้ง 2 ชนิดนี้มีลักษณะใบเหมือนกัน เมื่ออยู่ในกลุ่มเดียวกัน ย่อมกลมกลืนกัน แต่เมื่อนำตะไคร้ มาปลูกอีกมุมหนึ่งก็จะทำให้ต้นไม้เหล่านี้เกิดความแตกต่าง ในทางพฤษศาสตร์ทันที เพราะตะไคร้มีใบยาวผิดจาก 2 ชนิดแรก
ความแตกต่างในลักษณะของสี
เมื่อนำโหรพาและพริกเพียง 2 ชนิด ต้นไม้ทั้ง 2 ชนิดมีใบสีเขียวเหมือนกัน ย่อมกลมกลืนกัน แต่เมื่อเรานำกระเพราแดงหรือพืชชนิดอื่นที่มีใบแดงมาปลูกอีกมุมหนึ่ง ก็จะทำให้ต้นไม้กลุ่มนี้เกิดความแตกต่างในลักษณะของสีทันที
ใบของพลับพลึงหนู (พลับพลึงตีนเป็ด) จันผา และสัปะรดมีลักษณะเส้นยาวเหมือนกัน เมื่อนำมาปลูกรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันลักษณะทางพฤกษศาสตร์ย่อมกลมกลืนกัน แต่มีความแตกต่างกันในลักษณะของสี เพราะใบสับปะรดมีสีแดงต่างจาก 2 ชนิดแรกที่ใบมีสีเขียว การจัดสวนในลักษณะที่มีสีแตกต่างกันนี้เหมาะสำหรับงานแสดง ซึ่งจัดชั่วครั้งชั่วคราวในระยะเวลาสั้น ๆ เพราะจัดให้ผิดธรรมชาติย่อมดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ดี แต่การจัดแบบนี้ถ้าพิจารณาให้ดีแล้วจะทำให้ขาดความนุ่มนวล


การสร้างจุดเด่น (Highlight)
ในการจัดสวนจำเป็นต้องจัดให้มีจุดเด่นไว้ที่จุดใดจุดหนึ่ง จุดเด่นนี้อาจเป็นก้อนหินหรือต้นไม้ก็ได้ตามแต่ใจชอบ
วิธีการสร้างจุดเด่น
เมื่อหาตำแห่งที่เหมาะสมได้แล้วก็นำก้อนหินหรือต้นไม้ที่มีลักษณะงามสง่า รูปทรงสูง ไม่มีตำหนิ (ถ้าเป็นก้อนหินควรมีความสูงมากกว่าความกว้างของฐาน) วาง ณ จุดที่กำหนด และหาก้อนหินหรือต้นไม้ที่มีขนาดเล็กกว่าหรือเตี้ยกว่าอีก 2 ก้อน หรือ 2 ต้น มาวางให้แต่ละก้อนหรือแต่ละต้นห่างกันพอสมควร โดยมีช่องว่างระหว่างกัน ก้อนหิน 2 ก้อนหลัง หรือต้นไม้ 2 ต้นหลัง ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า เตี้ยกว่าจะทำหน้าที่เป็นตัวประกอบหรือส่วนประกอบ ส่วนก้อนหินก้อนแรกหรือต้นไม้ต้นแรกซึ่งมีรูปทรงสวยงามและสูงกว่าก็จะทำหน้าที่เป็นจุดเด่นของสวน จากภาพก้อนหินก้อนที่ 2 และก้อนที่ 3 จะทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้หินก้อนที่ 1 มีความเด่นสง่ายิ่งขึ้น


การเน้น(discord)
คือการเน้นจุดใดจุดหนึ่งภายในบริเวณสวนเป็นพิเศษ เช่น บนสนามหญ้าอันเขียวขจีเราอาจนำโคมไฟไปวางไว้ ณ จุดใดจุดหนึ่ง เพื่อเน้นให้เห็นความสำคัญของจุดนั้น หรือกลุ่มของต้นไม้อาจมีสีเขียว เมื่อถึงฤดูการก็จะผลัดใบ และออกดอกตามธรรมชาติ อาจเป็นสีเหลือง เช่น ดอกชัยพฤกษ์ หรือสีแดง เช่น ดอกหางนกยูงฝรั่ง ลักษณะสีที่แตกต่างหรือเปลี่ยนไปจากส่วนใหญ่ของเดิมนี้ เป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของจุดนั้น เกสรและกลีบดอกของดอกไม้ทุกชนิดสามารถเน้นได้ทั้งนั้น


การแสดงออกซึ่งผิวพรรณ(texture)
ต้นไม้และวัตถุทุกชนิดที่ปลูกไว้ หรือวางไว้ในบริเวณสวนย่อมแสดงออกซึ่งผิวพรรณ การปลูกต้นไม้ที่มีขนาดของใบที่แตกต่างกัน (ใหญ่ ปานกลางและเล็ก) ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ควรจัดให้กลมกลืนกันเหมือนเกิดเองตามธรรมชาติ การวางวัตถุ เช่น ก้อนหินก็เช่นเดียวกัน ข้อที่ควรระวังก็คือ อย่าให้สิ่งที่ใหญ่กว่าหรือหยาบกว่าบังสิ่งที่เล็กกว่าหรือละเอียดกว่าจนมิดมองไม่เห็น ควรให้สามารถมองเห็นได้ทุกส่วน
http://www.banpatan.com/ตอนนี้ทางร้านกำลังเร่งปรับปรุงข้อมูล รวมทั้งสินค้าต่างๆ


เตรียมพบกับของตกแต่งสวนมากมาย อาทิเช่น อ่างน้ำล้น ตุ๊กตาดินเผา โคมไฟสนาม โต๊ะหินขัด กระถาง โอ่งมังกร แผ่นปูพื้นทรายล้าง หินปูสวน ปุ๋ย ในราคาที่ไม่แพงเร็วๆนี้


ท่านสามารถเทียบราคากับแหล่งขายสินค้า จากจตุจักร สนามหลวง 2 และบางบัวทองได้ครับผมปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งได้มาจากการเลี้ยงสัตว์และได้มีการนำมาใช้ทางการเกษตรอย่างแพร่หลายเป็นเวลานานหลายปีมาแล้ว ปุ๋ยคอกไม่เพียงแต่จะให้อินทรียวัตถุ ธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรอง ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่ยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชทำให้ดินมีการระบายน้ำและอากาศดีขึ้น ช่วยเพิ่มความคงทนให้แก่เม็ดดินเป็นการลดการชะล้างพังทลายของดินและช่วยรักษาหน้าดินไว้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งธาตุอาหารของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ซึ่งมีผลทำให้กิจกรรมต่าง ๆของจุลินทรีย์ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพและยังช่วยเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ในดินอีกด้วย ในอดีตการใช้ปุ๋ยคอกเป็นไปอย่างง่าย ๆ ตามธรรมชาติโดยเกษตรกรจะเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย สุกร ม้า แพะ แกะ ฯลฯ ซึ่งการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะกระจัดกระจายไปตามท้องทุ่ง เมื่อสัตว์ขับถ่ายมูลสัตว์ออกมาก็จะตกหล่นบนพื้นดินโดยตรง ซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยคอกแบบประหยัด


http://www2.doae.go.th/www/work/web/kannika/index.htm#้ปุ๋ยคอกกับสวนผลไม้การตั้ง ศาลพระภูมิ / ศาลพระพรหม
ตามหลักฮวงจุ้ย


  1. ศาลพระภูมิ


   คือ เจ้าที่ ต้องอยู่นอกบ้านเฉพาะชั้น 1 เท่านั้น
   ตั้งบนดาดฟ้า พระภูมิ ( ดิน ) ไม่มีพลัง กลายเป็นที่อาศัยของวิญญาณอย่างอื่น
   ศาลตายาย เป็นบริวารศาลพระภูมิ
   หากตั้ง ตี่จู้ - พระภูมิ แล้วก็ไม่จำเป็นต้องตั้ง ศาลพระพระภูมิ ศาลตายาย  2. ศาลพระพรหม มาจากฟ้า ตั้งชั้นใดก็ได้
   แต่การตั้งค่อนข้างยุ่งยากมากกว่า เพราะท่านมี 4 หน้า
   และปกติหน้าทั้ง 4 ไม่ควรถูกบัง จึงเหมาะกับ 4 แยก หรือโรงงานขนาดใหญ่
   ไม่เหมาะกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  3. ตำแหน่งวาง ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลตายาย เหมาะกับ
   ดาวบารมีที่ดี เช่นบารมีประจำยุค บารมีหนุน เพื่อเสริมบารมี

   ดาวลาภที่ไม่ดี เช่นลาภเสื่อม ลาภวิบัติ เพื่อหยุดการรั่วไหล สูญเสีย  4. ทิศทาง ต้องเป็นองศาที่ดี อย่างน้อยที่สุดต้องไม่เกิดโทษ
   เช่น ตั้งทิศทางล้มเหลว ตั้งทิศทางที่ด้านหน้าเป็นลาภวิบัติ

   ระบบฮวงจุ้ยไม่ได้จำกัดว่า ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ จะต้องหันทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเท่านั้น
   แต่จะขึ้นกับองศาเป็นหลัก

   หากหันตรงทาง 3 แพร่งหรือ 3 แยก และตำแหน่งนั้นเป็นดาวลาภ จะได้ลาภมาก
  5. ชัยภูมิ
   ห้ามตั้งขวางประตูใหญ่
   ห้ามอยู่ใต้ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร
   ห้ามหันสวนกับทิศทางบ้าน บริวารจะพูดอย่างทำอย่าง  6. ฤกษ์ยาม
   การดูฤกษ์ ต้องดูทิศประธานบ้าน หลังบ้านด้วย + ดูทิศด้านหลังศาล + ปีเกิดเจ้าบ้าน
   ห้ามขุดเจาะในตำแหน่งดาวจร 5 ( ปีจร เดือนจร )
   ( อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ปฏิทินฤกษ์มงคล )

   ของไหว้ แนะนำเป็นผลไม้ 5 อย่าง
   หลีกเลี่ยงเนื้อหมู เพราะบางสถานที่ เจ้าที่เป็นคนนับถืออิสลาม

   การย้ายศาล ต้องดูฤกษ์ทิศเดิมที่ย้ายออกด้วย

   โดยทั่วไปนิยมตั้ง ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ช่วงเช้าอย่างมากก่อนพระอาทิตย์ตกดิน  7. หมายเหตุ
   ควรตั้ง ศาลพระหรหม ศาลพระภูมิ ศาลตายาย ต่อเมื่อจำเป็น
   และไม่ควรตั้งหลายจุด
   เมื่อตั้งแล้วต้องดูแล อย่างน้อยที่สุด วันพระ ควรจัดของไหว้
   ย้ายออกแล้วตั้งใหม่ด้วยตนเองได้ แต่มักนิยมให้พราหมณ์หรือผู้รู้ทำ และต้องดูฤกษ์

http://www.fengshuitown.com/fengshui/fengshui-tip-shrine-spirit-house.htm


 


Welcome to gardendecorate ,ของตกแต่งสวน, อ่างน้ำล้น, ตุ๊กตาดินเผา, โคมไฟสนาม, โต๊ะหินขัด, ม้าหิน, โต๊ะลายการ์ตูน, กระถาง, โอ่งมังกร, แผ่นปูพื้น, แผ่นทรายล้าง, หินปูสวน, ปุ๋ย, ศาลพระภูมิ, home decorate , ต้นไม้ให้เช่า
สมาชิกเข้าระบบ
Username
Password

สมัครสมาชิกใหม      ไม่มีรายการสั่งซื้อ

สินค้าเด่นศาลลพบุรีทั้งชุด (สีทองคำ)

อ่างบัว ลายดอกไม้

ศาลลพบุรี(ใหญ่)สีขาว-ทอง

โต๊ะลีลาวดี (สีชมพู)

โต๊ะม้ายาวเล็ก (หินขัด)

ม้าพิงเล็ก (หินขัด)

เจ้าที่แฝด (สีน้ำตาลเข้ม+ทอง)

โต๊ะลีลาวดี(สีส้ม)

เจ้าที่เล็ก (สีส้ม+ทอง)

ยอดบนพระพรหม 9 นิ้ว (สีขาว+ทอง)

เครื่องศาล(เจ้าที่เล็ก)

เจ้าที่เล็ก(ขาว-เขียว)+ชุดไหว้

โต๊ะ 3 ขา สีเขียว

พระพรหม 9 นิ้ว

พระพรหม 7 นิ้ว

ม้าพิงเล็ก (หินขัด)

ศาลพระภูมิวิมาน 2 ชั้น

เจ้าที่เล็ก (ฟ้า-ขาว-ทอง)

กระถางนครสวรรค์(ใหญ่)

กระถางลอน+ขา

โต๊ะ 3 ขา สีฟ้า

โต๊ะดอกเห็ด สีส้ม

เจ้าที่แฝด

เจ้าที่ใหญ่สุด (ศาลา 2 ชั้น)+ขาลายดอกไม้

ศาลมาลัย 3 ชั้น (สีขาว-ทอง)

เจ้าที่เล็ก

ศาลวิมาน 2 ชั้น (สีเขียวใบตอง-ขาว-ทอง)

ศาลพระภูมิ สีครีม-ทอง

ศาลหงษ์ (สีน้ำเงิน-ขาว-ทอง)

ศาลพระภูมิทรงลพบุรี(สีน้ำตาล-ทอง)

โต๊ะกลม-หินอ่อน

ม้าพิงเล็ก-หินอ่อน

โต๊ะดอกเห็ด-หินอ่อน

โต๊ะสามขา-หินอ่อน

โต๊ะพิงเล็ก-หินอ่อน

 
 


Copyright 2005 siamBig All Right Reserved